MEDITERANSKA ARHITEKTURA

ZV Design

ORIGINALNI RUČNI RADOVI

Snimanje filma

Sineasti su privučeni ambijentom hotela Conte u Perastu, kojeg smo estetski adaptirali. Scena je sa snimanja filma "Crvena Zora", u režiji Petera Kahane, njemačko-slovenačko-švedske koprodukcije, septembra 2006.