MEDITERANSKA ARHITEKTURA

ZV Design

ORIGINALNI RUČNI RADOVI

Ograda u Virpazaru

Oko kuće u Virpazaru izgrađene 50-tih godina nije bilo ograde. Napravljena je i usklađena sa formom postojećeg ambijenta. Strmi teren na kom je zidana zahtijevao je kaskadni završetak. Ograda graniči sa ulicom pa je pješačka kapija uvučena sa tri stepenika dok je automobilska klizna. Obije su od masivnog drveta. Dvorište je popločano kamenom u dva nivoa.