MEDITERANSKA ARHITEKTURA

ZV Design

ORIGINALNI RUČNI RADOVI

Zgrada u Pržnu

Osnovu zgrade na Pržnu obložili smo kamenom. Na "kamenom platnu" portal garaže oivičen je profilima od toga materijala takođe. Dva svjetlosna otvora isto tako. Kamen je zidan bez fuge i formatiran slično onome sa okolnih kuća koje datiraju odavno.