MEDITERANSKA ARHITEKTURA

ZV Design

ORIGINALNI RUČNI RADOVI

Galerija Dobrota

U luksuznom apartmanu, na obali u Boki, trebalo je napraviti galeriju. Predložena kombinacija metala i drveta prihvaćena je.

Patos gornjeg nivoa, od hrastovog masiva, natkriva kuhinju na konstrukciji od više tipova profila. Slično su osmišljene i stepenice koje povezuju dva nivoa.

Obod konstrukcije poslužio je za montiranje ograde jednostavne forme prilagođene kompletnom ambijentu. Hrast je svijetlo toniran a svi metalni dijelovi su patinirani.