MEDITERANSKA ARHITEKTURA

ZV Design

ORIGINALNI RUČNI RADOVI

Old Time


Poslije zemljotresa 1979, Budvanski stari grad sanirao se metodom zalivanja betonom unutrašnjih kamenih zidova.

 

 

Upravo u jedan takav prostor, trebalo je vratiti nekadašnji rustični ambijent, i stilski ga prilagoditi prodaji časovnika.

 

 

Obezbijeđen je kamen sa sličnog razidanog objekta. Da ne bi novi, kameni, zidovi zauzeli unutrašnjost, razrezivani su kameni blokovi na"tanko". Tako istanjeni lijepljeni su na betonsku pozadinu. Zatim isfugovani. Prostor je dobio toalet. Na njemu su drvena okovana vrata.

 

 

Vitrine su od drveta, kovanog gvožđa i stakla. Pult je od drveta sa gvozdenom aplikacijom malteškog krsta. Na plafonu je jedinstvena kombinacija platna, koje osvetljuje ambijent, i drvenih greda.

 

 

Na podu su rustične travertino ploče. Spolja sa bočne strane, u dva bivša vratna otvora (sada izlozi) montirane su vitrine u formi škura. Od metala su, i štite od provale.

 

 

Ručno kovana gvozdena dvodjelna rešetka štiti ulazna vrata. Prati oblikom kameni volt. Do rešetke kovanim elementima rastegnuto je platno sa motivom unutrašnjosti zvoničkog sata. Na uglu objekta je unikatna reklama od drveta, gvožđa i avionske elise koja simulira sat. Sve opisano dočarava staro vrijeme... "OLD TIME".