MEDITERANSKA ARHITEKTURA

ZV Design

ORIGINALNI RUČNI RADOVI

Adriatica

Objekt u Kamenarima s formom bokeških palata trebalo je stručno restaurirati, kako bi se pridružio listi autentičnih „starih dama“ po kojima je Boka Kotorska u arhitekturi prepoznatljiva. Lociran je na morskom ulazu ka Kotoru, sa lijeve strane Veriga, na rtu Sveta Neđelja, uz poznati svetionik. Vlasnik je prihvatio sugestije za dominantne kamene oblike i na kraju dobio dragulj kojim se može ponositi, ali i svi mi kojima je stalo do očuvanja kulturne baštine. Kamen kojim smo obložili objekat je sa Čeva većinom, i iz Grblja u manjem. Unutrašnjost je odrađena od kamena sa porušene austrougarske kasarne iz Podgorce, sa brda Gorica. Seobom poslije skoro 120 godina. Svi prozori i vrata uokvireni su šembranama kao na sličnim palatama. Dodata je sva kamena plastika takođe. Lukovi rađeni na pojedinim ulazima su u prepoznatljivim kompletima od pijedestala, stuba, poveze, kapitela i ključa luka. Pojedini lukovi slagani su iz segmenata. Ovalni prozori oblikom i gravurom pozajmljeni su iz Perasta sa postojećih objekata. Konzole, bordure, stepenici, postamenti, kameni slog, pragovi, dimnjačke kape, poklopne ploče... su viševjekovni oblici drevnih neimara čekića i dlijeta.

Napravljene su u kamenu i dvije ponte. Razdvaja ih slatkovodni izvor koji mještani vijekovima koriste. Revitalizovane su plaže i povezane s pontama. Tu kupači nalaze mjesto, dijelom na suncu a dijelom među nanovo posađenim starim stablima maslina.

Adriatica poslije radova

Krov objekta prekriven je koritačom kako se nekad to jedino radio. Na terasi je dodata ljetnja kuhinja koja oblikom ne pripada izvornoj arhitekturi, ali kako je bila neophodna, vješto je ukomponovana u kompleks. Koncept ovog restorana vidljivog sa ulice koja je opasala Boku Kotorsku, sadrži i „hedonističke sadržaje“ za koje se vlasnik nesebično potrudio, tako da se može uživati svim čulima ukoliko se posjeti, kako kopnom tako i morem.

 Za vrijeme posla